Centrum Medyczne Popularna Bednarczyk


   Godziny otwarcia:

   Poniedziałek - Piątek

   8:00 - 18:00

Badania kierowców

Badania lekarskie dla kierowców przeprowadza się w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Wykonujemy badania lekarskie na prawo jazdy oraz badania na kierowcę kat B, badania kat C oraz badania dla kierowców zawodowych.

Badanie przeprowadza się:

 1. Na wniosek osoby prywatnej:
 • ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem;
 • przedłużającej ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • ubiegającej się o przyqwrócenie uprawnień do kierowania pojazdem anulowanego ze względu na stan zdrowia;
 • występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartość pieniężną (również o przedłużenie wżności tych dokumentów).
 1. Na podstawie skierowania dla pracownika:
 • kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, środka  działającego podobnie do alkoholu lub innych środków odurzających;
 • posiadającego prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

Badania psychotechniczne dla kierowców

Badania psychologiczne dla kierowców obejmują 3 obszary:

 • osobowość
 • sprawność motoryczną
 • sprawność intelektualną

Osobowość badana jest na podstawie kwestionariusza – zadaniem Pacjenta jest ustosunkowanie się do stwierdzeń w formularzu.

Badanie sprawności intelektualnej ma na celu ustalenie poziomu logicznego myślenia oraz koncentracji. Podczas tego zadania Pacjent ma wypełnić odpowiedni tekst.

Sprawność motoryczna badana jest na oparacie, który sprawdza czas reakcji oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Czas badania uzależniony jest od tempa wykonywania zadań przez Pacjenta – zazwyczaj trwa około 90 minut.

Psychotesty Warszawa – badania kierowców w 1 dzień!

Centrum Medyczne Popularna wykonuje badania kierowców Warszawa w następujących lokalizacjach: Medycyna Pracy Warszawa
 1. Grochowska 278
 2. Mokotowska 15
 3. Stanisława Wojciechowskiego 37/51
Zadzwoń: 22 870 65 64
Scroll to Top