Centrum Medyczne Popularna Bednarczyk


   Godziny otwarcia:

   Poniedziałek - Piątek

   8:00 - 18:00

Badania uczniów i na studia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.08.2010r. każdy uczeń lub student, powinien uzyskać stosowne orzeczenia w ramach badań medycyny pracy. Badania przeprowadzane są dla uczniów oraz studentów na podstawie narażenia ich na działania czynników szkodliwych i uciążliwych lub niebezpiecznych w trakcie praktycznej nauki.

Pacjenci zgłaszający się na badania do Centrum Medycznego Popularna powinien zabrać ze sobą:

  • skierowanie, które uzyska w szkole, w której będzie prowadził naukę,
  • dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • kartę bilansu ucznia
  • okulary lub aparat słuchowy (jeżeli z nich korzysta)
  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu z ostatnich 6 miesięcy (jeżeli miały one miejsce)

Uczniów do 16 roku życia zapraszamy na wizytę z rodzicem lub opiekunem prawnym. Jest to warunek niezbędny do zbadania pacjenta.

Scroll to Top