Centrum Medyczne Popularna Bednarczyk


   Godziny otwarcia:

   Poniedziałek - Piątek

   8:00 - 18:00

Promieniowanie jonizujące

Badanie wykonywane jest pracownikom narażonym na działanie promieniowania jonizującego. Najczęściej dotyczy pracowników technicznych oraz pracowników służby zdrowia (stomatologów, techników RTG, radiologów oraz pielęgniarek). Promieniowanie jonizujące w dużych dawkach, na jakie narażeni są pracownicy wykonujący czynności, do których wykorzystywane jest to promieniowanie, negatywnie wyływa na stan zdrowia.

Badania na szkodliwość promieniowania jonizującego może przeprowadzać jedynie lekarz medycyny pracy posiadający stosowne uprawnienia.

Zakres badania obejmuje:

  • badanie ogólne pod kątem narażenia na wiązkę promieniowania jonizującego
  • badanie i stan ogólny skóry pacjenta
  • pełne badanie morfologiczne krwi
  • badanie przeprowadzone w ramach konsultacji okulistycznej

Orzeczenie lekarza medycyny pracy w związku z wykonywaniem zawodu w warunkach narażających na promieniowanie jonizujące jest zależne od sumy negatywnych czynników wpływających na wykonywaną pracę. Badania pracowników, u których występuje narażenie na promieniowanie jonizujące przeprowadza się co 3 lata. Lekarz medycyny pracy może wystawić orzeczenie lekarskie na okres krótszy, jeżeli stan zdrowia pacjenta lub suma czynników szkodliwych na stanowisku pracy wskazuje na taką konieczność.

Scroll to Top